Cornelia Marks -  samostalna prevoditeljica, pjesnikinja i lektorka
Bosanski/Hrvatski/Srpski/Crnogorski i Makedonski

Bosanski/Srpski/Hrvatski/ Crnogorski/Makedonski