• U pripremu: njemački prevod knjige pjesama MOJE RIJEKE Faruka Šehića. - Bijelo Polje, 2015.