Erik Ondrejička (*1964)


Kratka biografija i bibliografija

VOLANIE <=> ANRUF
HOLÚBOK <=> TÄUBCHEN
EŠTE JEDEN POKUS O EURIDIKU <=> NOCH EIN VERSUCH ÜBER EURYDIKEVOLANIE

Toto je volanie
všetkým staniciam

Ak niekto náhodou
počuje tento záznam
letím absolútne
čiernou tmou
bez pojmu o smere
priestore
a čase

Volám všetky stanice

Letím nekonečnou samotou
a som smrteľnosťou
premenenou na slová

Neviem už
kde sa táto misia začala
a čo je jej cieľom
ale pamätám si moje meno

volám sa báseň


natrag

HOLÚBOK

Na zmenšujúcom sa dvore vidieť
miznúce ošarpané steny
klesajúcu oblohu
a ako to občas býva pri stmievaní
aj za veci

V ten večer nemáme loptu
a hráme futbal
so zauzlenou handrou

Cez dvor sa k nám so silnými okuliarmi
nehmotne šuchce staručká
pani Furčáková

Nekopte holúbka!
zvolá slabým hlasom práve vtedy
keď sa mi podarí vysoký odkop

Handra vyletí do antracitového stmievania
vo výške sa rozuzlí
a ako vták
ktorému práve narástli krídla
spomalene plachtí
kým ako tieň nedosadne
na hrubú vetvu
rozkvitnutého gaštana

Odletel!
zvolá s úľavou pani Furčáková
a pomaly sa šuchce naspäť do detstva

Už vtedy som mal vedieť
že žiadna báseň tohto sveta
nikdy nebude ťahákom na to
ako žiť


natrag

EŠTE JEDEN POKUS O EURIDIKU

Pustite ma na chvíľu k vám
na miesto
kde nič neruší odpočinok mŕtvych
kde nevychádza čas
a nezapadajú slová zvestovania
na miesto
kde nekonečná rozloha vesmíru
pomaly vyprchá do dokonalosti
Sľubujem
že sa cestou naspäť neobzriem


natrag
Erik Ondrejička (*1964, Bratislava) je slovenský básnik. Vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave, odbor geodézia a kartografia. Od roku 1986 pracuje v oblasti katastra nehnuteľností a tvorby technických predpisov, v rokoch 2012 – 2016 viedol katastrálny odbor ÚGKK SR.
Je členom SC PEN a Klubu nezávislých spisovateľov. Od roku 2008 pracuje vo Výbore Sekcie pre pôvodnú tvorbu Literárneho fondu. V rokoch 2010 – 2015 pracoval v grantovej komisii Ministerstva kultúry SR – Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry. V rokoch 2016 a 2017 pôsobil ako člen expertnej komisie Fondu na podporu umenia. Je členom správnej rady VŠMU od roku 2016.

Djelo (výber):

2004 – Na vnútornej strane viečok
2006 – Tanec večerných vločiek
2008 – 5 dokonalostí a iné básne (hudobno-poetické CD v spolupráci s hudobníkom Milošom Železňákom)
2009 – (e)Pigramy (kniha epigramov ilustrovaná Ivanom Popovičom)
2009 – Čo sa skrýva v ceruzke (veršovaná kniha pre deti)
2010 – Oči a rýmy – Nočné piesne kamenného mesta (cyklus mestskej poézie)
2011 – reedícia debutovej zbierky Na vnútornej strane viečok
2012 – Proglas – Preklady a básnické interpretácie (účasť na knižnom projekte, spoluautori Konštantín Filozof, E. Pauliny, V. Turčány, Ľ. Feldek, J. Buzássy, K. Džunková, M. Haugová, D. Hevier, R. Jurolek, J. Kuniak, A. Ondrejková, D. Podracká, J. Zambor)
2014 – Krajina Diamantov – Land of Diamonds (dvojjazyčná slovensko-anglická zbierka poézie), 2. vyd. v roku 2018
2015 – Abecedári (detská kniha ilustrovaná Barborou Paulovičovou)
natrag