Jovan Nikolić (*1955)


Kratka biografija i bibliografija

СНАГА ОДСУСТВА <=> DIE KRAFT DER ABWESENHEIT


СНАГА ОДСУСТВА

Да се намах паучина тка
Од прстију до оловке од
оловке до хартије
између два нацртана слова

Да пробија коров кроз рукаве

Да кроз оба ока као
окна разлупана
видим свет

Толика је снага твог одсуства


natrag
Jovan Nikolić, pjesnik, dramski pisac, kolumnista, kabareista i tekstopisac, rođen je u Beogradu 1955. godine, a odrastao je u romskom naselju nadomak Čačka u Srbiji. Od 1981. objavio je brojne tomove poezije, kao i mnoge drame i satirične tekstove na srpskohrvatskom jeziku. Popularnost je stekao kao kantautor, uključujući i za film Crna mačka, bela mačka Emira Kusturice. Posle NATO bombardovanja 1999. godine emigrirao je iz Beograda i od tada do danas živi u Kelnu. Jovan Nikolić je stipendirao Fondaciju Heinrich Boll, Berlinsku akademiju umetnosti, Program pisaca u izgnanstvu Nemačkog PEN centra (april - decembar 2000.), Grad Graz, Fondaciju Kunstlerdorf Schoppingen, KulturKontakt Austria i Printemps des Poetes i grad Salcburg. 2015. radio je kao „Stalni pisac“ na Filološkom i kulturološkom fakultetu Univerziteta u Insbruku. Svoja dela piše na romskom, srpskohrvatskom i njemačkom jeziku.

Jovan Nikolić je bio stipendista Fondacije Heinrich Boll, Berlinske akademije umetnosti, Programa za pisce u egzilu Nemačkog PEN centra (april - decembar 2000.), Grada Graca, Fondacije Kunstlerdorf Schoppingen, KulturKontakt Austria i Printemps des Poetes i grad Salcburg. Jovan Nikolić je dobitnik mnogih nagrada u bivšoj Jugoslaviji i Nemačkoj. 2000. godine na Rur festivalu premijerno je izvedena njegova antiratna predstava Kosovo mon amour, napisana zajedno sa Ruždijom-Rusom Sejdovićem. Od 2002. godine potpredsednik je Međunarodnog udruženja romskih pisaca (IRVA), a takođe je član srpskog PEN-a. Pored svog književnog rada, 2010. pokrenuo je „Roma Kulturkaravane“ za Rom e.V., kroz koji nudi seminare i predavanja na temu romske kulture i istorije i bio je kustos izložbi. 2017. godine nekoliko tekstova Nikolića pojavilo se u PEN-ovoj antologiji Utočište u Nemačkoj. Tekstovi progonjenih autora u izdanju S. Fischer Verlag.

Stvaralaštvo (izbor):


natrag