• Lektorat – Ispravka tekstova (Beletristika, službeni dokumenti, naučni rad, stručna literatura i tako dalje)

  • Prevodi

  • Informacije o cijenama