Adisa Bašić (*1979)


Kratka biografija i bibliografija

Zvijezda padalica <=> Sternschnuppe


Zvijezda padalica

Bilo je to u gustom mraku.
U gradu.
Tako mračnom
da smo za večernji izlazak
išle da gledamo struju.
(kao priviđenje
jedna jedina
zgrada je sijala)

A mi bismo se počešljale
obukle
i iz crnog
školskog dvorišta
u nju gledale.
(…)

Alles geht durch die Seele.
György Dalosnatrag
Adisa Bašić, pjesnikinja i novinarka, rođena je 1979. u Sarajevu. Studirala je komperativne književnosti i magistrirala ljudska prava i demokraciju. Sada priprema doktorat o poeziji. Radi kao asistentica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje predaje poeziju i kreativno pisanje. Objavila je tri knjige poezije: Havine rečenice (1999), Trauma market (2004) i Promotivni spot za moju domovinu (2011, Ein Werbespot für meine Heimat, na njemačkom, u prijevodu Cornelije Marks, Leipzig 2012.). Za posljednju knjigu je pored nekoliko domaćih dobila i međunarodnu nagradu Bank Austria Literaris 2012.

Publikationen:

Havine Recenice, 1999 (Havas Sätze), Traumamarket, 2004
Promotivni spot za moju domovinu, 2011 (Ein Werbespot für meine Heimat)

natrag