Wer Werke oder Werkteile dieser Seiten nutzen möchte, soll sich bitte an den Betreiber wenden.


IM CAFÉ NOSTALGIJA <=> Übersetzt in englisch Serbisch Slowakisch


IM CAFÉ NOSTALGIJA

                               Für M.

Ich hab im Café meine Nische gefunden
Und neben mir der Platz ist frei.
Mein einziger Wunsch für die folgenden Stunden
Ist es, dass ich bei dir sei.
Ein riesiges Wörterbuch liegt bereit
Durch Sprachgitter mir Wege zu bahnen
Und all meine Sinne öffnen sich weit
Um Ungesagtes auch zu ahnen.
Auf Seite 346: das heutige Tor
Durch welches ich eintrete in deine Welt.
(Dabei geh ich nie chronologisch vor
Sondern trete dort ein, wo’s dem Herzen gefällt.)

Ich hab im Café meine Nische gefunden.
Auf den Platz neben mir fällt blaues Licht
Durchs halb off‘ne Fenster das schon seit Stunden
Unruhig zitternd deine Rückkehr verspricht.
Von nahen Ufern spür‘ ich leicht
Durch des Mondscheins sanftes Walten
Wie deine Seele mich erreicht
Aber sie wird noch festgehalten
Von düsteren Wassern, von einer Trauer
Und dort wo du gehst ist es sehr kalt.
Doch dann erkenne ich an einer Mauer
In dem schwarzen Schatten deine Gestalt.

Ich hab im Café meine Nische gefunden
Und auf dem Platz neben mir sitzt du.
Mein einziger Wunsch für die folgenden Stunden:
Ich halt‘ deine Hand und hör‘ dir zu.
Und folg‘ dir zurück auf vergangenen Wegen
Den dunklen, den hellen – da war so viel Schmerz!
In manchen Momenten sehe ich Regen
In deinen Augen. An meins rührt dein Herz.
Ich empfange von dir so viel Wärme und Licht
Denn ich fühl mich von dir gesehen, erkannt.
Und all die Wege in deinem Gesicht
Erkundet behutsam und zart meine Hand.


zurück

U CAFÉU NOSTALGIJA

                      Za M.

Našla sam u Caféu nišu za se,
I mesto kraj mene slobodno je.
Moja želja za sledeće čase
Samo je ta da s tobom me spoje.
Ogroman Rečnik već se stara
Da me kroz jezičke rešetke púti
I svako se čulo širom otvara,
Da se i ono nekazano sluti.
Na strani 346 današnja kapija
Kroz koju u tvoj svet ulazim.
Pritom se ne prati hronologija,
Stupam po žuđenoj srca stazi.

Našla sam u Caféu nišu za se.
Na mesto kraj mene svetlo plavo
Pada kroz prozor što sve te čase
Tvoj povratak drhteć obećavo.
Sa bliskih obala osetim lako
Po delovanju mesečine blagom
Kako tvoja duša stiže polako,
Al još je čvrsto zadržana snagom
Mutnih voda, žalosti i jada,
A kamo ti ideš - sve se ledeni.
No na jednom zidu poznam tada
Tvoje obličje u crnoj seni.

Našla sam u Caféu nišu za se
I ti sediš na mestu kraj mene.
Jedina želja za sledeće čase:
Držim ti ruku, slušam uspomene.
I sledim te prošlim putevima,
Tamnim, svetlim – mnogo bola, rane!
Vidim kišu u nekim trenucima
U tvojim očima. Srce mi gane.
Toplina, svetlost ... od tebe dolaze
Jer znam: vidiš me, poznaš neizbežno.
A svekolike na tvom licu staze
Ruka mi uhodi oprezno, nežno.

S nemačkog preveo Stevan Tontić


zurück

VKAVIARNI NOSTALGIJA

                        pre M.

Našla som si v kaviarni svoj kútik
A miesto vedľa mňa je voľné.
Moje jediné želanie na nasledujúce hodiny
Je tvoja prítomnosť
Obrovský slovník leží pripravený
Prekliesniť cestu cez jazyky
Všetky moje zmysly sú otvorené
Na tušenie nevypovedaného
Dnešná brána je na strane 346
Cez ňu vstúpim do tvojho sveta
(Nikdy nepostupujem chronologicky
Ale miesto vstupu si vyberá srdce.)

Našla som si v kaviarni svoj kútik
Na vedľajšie miesto dopadá modré svetlo
Cez pootvorené okno, ktoré už hodiny
Nepokojným chvením sľubuje tvoj návrat.
Z blízkych brehov zľahka cítim
Cez jemné vlny mesačného svetla
Ako ma tvoja duša dosahuje
Ale ešte ju držia
Temné vody, smútok
A tam, kam putuješ, je chlad.
No ja predsa rozpoznám na múre
V tmavom tieni tvoju postavu

Našla som si v kaviarni svoj kútik
A na vedľajšom mieste sedíš ty.
Moje jediné želanie na nasledujúce hodiny
Je držať ťa za ruku a počúvať.
Nasledujem ťa po prejdených cestách
Tmavých aj svetlých – cez všetku bolesť
V niektorých chvíľach vidím dážď
V tvojich očiach. Tvoje srdce sa dotýka môjho.
Dáva mi toľko tepla a svetla
Pretože cítim, ako som tebou videná a spoznaná.
A všetky tie cesty v tvojej tvári
Starostlivo a nežne skúma moja ruka.

Preklad Erik Ondrejička


zurück

AT THE CAFÉ NOSTALGIJA

                             For M.

I found my corner at the Café.
Empty is the chair next to me.
For the next hours there is only
One wish with you to be.
A gigantic thesaurus lies, ready to
Make my way through languages
Lattice-work. to notice the untold too,
All my senses I engage.
Page 346 is today’s gate
Through which I enter your world.
(Not that I proceed chronologically,
I merely enter where the heart is pleased.)

I found my corner at the Café.
Blue light shines on the chair
Next to mine through the half-
Opened window promising your return from where.
From the banks not far I sense easily
By moonshine’s gentle wave
Like your soul reaches me.
By dark waters, by a kind of grief
It’s still kept from any light
Where you wander it is cold.
I recognize your figure right
At this wall in the dark shadow.

At the café, I found my corner.
You sit next to me. For the next hours
There is only one wish: I hold
Your hand and listen to you.
All the light ones, all the dark – all that pain!
I follow all the paths you’ve walked.
Moments, when in your eyes I see rain.
Your heart touches mine, gives light and warmth.
It feels like you see, recognize me.
Through your face run the paths
Too. Discovered by my hand, moving cautiously.

Translated by Marco Organo


zurück